IENS (a TripAdvisor company)

iens.nl, onderdeel van TripAdvisor, is de grootste restaurantwebsite van Nederland. We helpen elke maand 1,5 miljoen mensen met het vinden van een goede plek om uit eten te gaan. We vergelijken meer dan 19.000 restaurants op basis van de beoordelingen die onze leden achterlaten en ontvangen 20.000 recensies over eetervaringen per maand.